Privacybeleid

BEBIO beschermt en respecteert jouw persoonlijke gegevens

DISTRIMARKS S.A is een bedrijf dat persoonsgegevens verwerkt en is daarom onderworpen aan de bepalingen van het wettelijk kader van GDPR in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder. In deze context willen we ervoor zorgen:

  • Geen persoonlijke gegevens door te geven aan ontvangers die onvoldoende beschermd en beveiligd zijn
  • Informatie beschikbaar te maken van eventuele onderaannemers of partners die persoonlijke gegevens zouden kunnen verwerken, voor onze klanten
  • Hoge beveiligings- en beschermingsregels te implementeren om een hoog beveiligingsniveau te garanderen
  • Onze klanten zo snel mogelijk om de hoogte te brengen in het geval van een datalek of een beveiligingsrisico

Gegevensbeheer

Alle persoonlijke gegevens die aan BEBIO worden gecommuniceerd, vallen onder de verwerking en verantwoordelijkheid van het bedrijf DISTRIMARKS S.A., Zone d’activités nord 37-41, 5377 Baillonville, België.

Hoe verzamelen we jouw gegevens?

We verzamelen jouw persoonlijke gegevens (zoals jouw naam en adres) op basis van de relatie die jij als klant met ons aangaat. Dat gebeurt onder meer wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier of als je jouw e-mailadres invoert om onze mails te ontvangen. Voorgaande situaties zijn enkele voorbeelden van manieren waarop je in contact kunt komen met ons.

Wanneer je onze site BEBIO bezoekt of enkel pagina’s ervan laadt, laat je ons toe om verschillende soorten anonieme browsegegevens op te halen, zoals jouw IP-adres en jouw browsegeschiedenis. De werking van de diensten is gebaseerd op het gebruik van cookies.

Het is mogelijk dat jouw telefoontjes naar onze klantendienst worden opgenomen zodat we, indien nodig, de daadwerkelijke bespreking kunnen controleren.

We verzamelen ook de gegevens van potentiële klanten wanneer ze deelnemen aan wedstrijden, sweepstakes of klantevenementen.

Welke gegevens verzamelen we?

Deze gegevens omvatten jouw familienaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, direct marketing informatie en toestemming, gegevens contactpersoon bedrijf, bedrijfsnaam en informatie die jij zelf nog verschaft. We verzamelen de gegevens die aan jouw persoon gebonden zijn.

De verzamelde gegevens omvatten informatie over de communicerende partijen, het tijdstip van de verbinding, de routeringsinformatie, het protocol voor gegevensoverdracht, het formaat van de verbinding en de locatie-informatie.

Tijdens het surfen op het internet worden ‘meetgegevens’ verzameld met behulp van cookies. Die gegevens kunnen niet aan een persoon worden gekoppeld.

Lijst van soorten informatie die we verzamelen:

Informatie die jij ons geeft

Wij verzamelen en bewaren alle informatie die je ons verstrekt via onze website of op een andere manier. Je kan ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar deze beslissing kan het gebruik van onze diensten beperken. Wij gebruiken de informatie die je ons verstrekt, in het bijzonder om te reageren op jouw verzoeken, jouw toekomstige aankopen te personaliseren, onze diensten te verbeteren en met jou te communiceren.

Informatie die we automatisch verzamelen

Wanneer je contact met ons opneemt, ontvangen en registreren wij bepaalde soorten informatie. Zoals vele andere websites gebruiken wij "cookies" en verkrijgen we bepaalde soorten informatie wanneer jouw browser de BEBIO-website opent of advertenties en andere inhoud opent die door of namens BEBIO op andere websites wordt geplaatst.

Hoe beheren we jouw informatie?

Houd er rekening mee dat BEBIO-personeel, andere groepsmaatschappijen en hun onderaannemers onder de geheimhoudingsplicht handelen wanneer zij gegevens over jou verwerken.

Wij handhaven de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en zorgen ervoor dat deze alleen wordt gebruikt voor vooraf gedefinieerde doeleinden.

Jouw gegevens worden verwerkt voor het produceren en leveren van overeengekomen communicatie- en andere diensten, het ontwikkelen van diensten, facturatie, het bieden van de best mogelijke en meest uitgebreide services en je te informeren over onze services. We gebruiken jouw gegevens ook voor communicatie met klanten, zoals het verzenden van informatie over onze services en voor direct-marketingdoeleinden.

We gebruiken de gegevens ook voor klantprofilering met behulp van facturatie, verbruiksbedragen, klantrelatietijd en externe classificaties. We gebruiken zowel samenvattende gebruiksgegevens als persoonsgebonden gegevens om doelgroepen voor marketing te maken.

Wij verwerken de gegevens van onze potentiële klanten voor direct-marketingdoeleinden.

We streven ernaar om ervoor te zorgen dat klantgegevens actueel en correct zijn.

We verwijderen verouderde en onnodige gegevens waar mogelijk.

We beschermen alle gegevens over jou via persoonlijke toegangsrechten op basis van taken en voorkomen toegang door derden tot gegevens.

Waar sturen we jouw gegevens naartoe?

Wij verzenden jouw gegevens alleen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zoals vermeld in de bestandsbeschrijving aan autoriteiten en andere telecommunicatiebedrijven.

Wanneer we onderaannemers gebruiken, tekenen we een beveiligingsovereenkomst met hen die ook het gebruik van jouw gegevens omvat. 

De gegevensbeschermingsbeginselen van BEBIO:

Het doel van dit gegevensbeschermingsbeleid is om de principes en praktijken te beschrijven die we bij BEBIO hanteren om de privacybescherming, de vertrouwelijkheid van communicatie en de wettelijke bescherming van onze klanten te waarborgen.

BEBIO werkt dit beleid geregeld bij naarmate de activiteiten of diensten veranderen of zich ontwikkelen. Daarom raden we jou aan om de laatste verklaring regelmatig te controleren.

Belangrijke kernwaarden voor BEBIO omvatten de vertrouwelijkheid van klantgegevens en communicatie, evenals de bescherming van de privacy van klanten in alle bedrijfsactiviteiten. Bij het verwerken van de persoonlijke gegevens van onze klanten, volgen wij de Belgische wetgeving, de bestellingen en de instructies van de autoriteiten en de goede praktijken van gegevensverwerking.

BEBIO implementeert een hoog niveau van gegevensbescherming. De persoonlijke en identificatiegegevens en de gegevens met betrekking tot de locatie worden alleen verzameld voor specifieke, vooraf gedefinieerde en wettelijke doeleinden en worden niet behandeld op een manier die onverenigbaar is met deze doelstellingen. Wij beschermen de veiligheid van jouw persoonlijke informatie wanneer deze wordt verzonden met Secure Sockets Layer Software (SSL), die de informatie die je invoert versleutelt voordat deze naar ons wordt verzonden.

Wij handhaven fysieke, elektronische en veiligheidswaarborgen in verband met het verzamelen, bewaren en vrijgeven van persoonlijke gegevens van klanten. Onze beveiligingsprocedures vereisen mogelijks dat we je om een bewijs van jouw identiteit moet vragen voordat we je jouw persoonlijke gegevens kunnen delen.

We trainen onze medewerkers voortdurend op de principes van gegevensverwerking en controleren het gebruik van gegevens op gepaste wijze.

De algemene principes van klantgegevensbeheer:

De verwerking van persoonlijke gegevens moet altijd gerechtvaardigd zijn voor de activiteiten van BEBIO. BEBIO heeft het doel van het verzamelen, verwerken en indienen van persoonlijke gegevens gedefinieerd in de volgende sectie.

BEBIO verwerkt alleen de klantgegevens die nodig zijn voor zijn activiteiten, zoals gedefinieerd voor het doel van gebruik dat wordt aangegeven in de bestandsbeschrijving voor het klantenregister. We streven ernaar om onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens niet te verwerken.

De verwerking van klantgegevens is meestal gebaseerd op een relevante relatie, informatie die wordt ontvangen bij het gebruiken of registreren van een dienst of jouw toestemming. We kunnen jouw gegevens ook om andere redenen verwerken, bijvoorbeeld op jouw verzoek of wanneer wettelijk vereist. Jouw informatie kan binnen BEBIO worden verwerkt. We moedigen onze klanten aan om hun contactgegevens regelmatig bij te werken.

We nemen jouw gesprekken met onze klantenservice op om een commerciële transactie te verifiëren, om jouw verzoeken te beantwoorden en om de kwaliteit van de service te bewaken en te ontwikkelen.

Houd er rekening mee dat jij als klant van BEBIO het recht hebt om te controleren welke gegevens over jou zijn opgeslagen in onze informatiesystemen of dat er geen gegevens over jou in ons bestand staan. Je kan ook het gebruik van jouw gegevens weigeren in overeenstemming met de relevante wetgeving. De controle kan één keer per jaar kosteloos worden uitgevoerd. De aanvraag voor controle van de gegevens moet worden gedaan met een document ondertekend tussen BEBIO en jou.

Verzameling, bewaring, extractie en verwerking van persoonsgegevens:

Register van gegevens rechtstreeks verzameld via de diensten van BEBIO:

Contactformulier Verzamelde gegevens: e-mail en bericht
Nagestreefde doelstelling: klantrelatiebeheer
Bewaring van gegevens: registratie in database
Bewaartijd: 5 jaar
Toegang tot gegevens: BEBIO-klantenservice
Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

Inschrijving op onze elektronische communicatie
Verzamelde gegevens: email
Nagestreefde doelstelling: emailmarketing
Bewaring van gegevens: registratie in database
Bewaartijd: Levensduur klant/ Klanten die 2 jaar inactief zijn geweest, worden verwijderd
Toegang tot gegevens: BEBIO’s marketingafdeling
Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee

U kan zich natuurlijk op elk gewenst moment afmelden voor onze e-mails door op de afmeldlink onderaan de e-mail te klikken of door contact op te nemen met onze klantenservice.

In overeenstemming met de wet "IT en vrijheden", kan je jouw recht op toegang tot jouw gegevens uitoefenen en deze laten corrigeren door contact op te nemen met onze klantenservice.

Register van gegevens dat via BEBIO wordt doorgestuurd naar onderaannemers:

MailJet
Leveranciersinformatie: https://fr.mailjet.com
Locatie: Frankrijk
Nagestreefde doelstelling: marketingmails
Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Nee
GDPR-charter van de aanbieder: https://fr.mailjet.com/rgpd/

Facebook
Leveranciersinformatie: https://www.facebook.com/
Locatie: Verenigde Staten
Nagestreefde doelstelling: marketingdoeleinden
Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Ja
GDPR-charter van de aanbieder: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google Analytics
Leveranciersinformatie: https://analytics.google.com/analytics
Locatie: Verenigde Staten
Nagestreefde doelstelling: Analyse van site-verkeer + remarketing
Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Ja
GDPR-charter van de aanbieder: https://privacy.google.com/intl/nl_nl/businesses/compliance/

Google Ads
Leveranciersinformatie: https://adwords.google.com
Locatie: Verenigde Staten
Nagestreefde doelstelling: Reclame + Remarketing
Worden de gegevens opgeslagen of verwerkt buiten de EU: Ja
GDPR-charter van de aanbieder: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy/

Gegevens verzenden en delen:

BEBIO kan jouw gegevens alleen aan derden verstrekken in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij verstrekken informatie op verzoek aan de autoriteiten, bijvoorbeeld de politie- en veiligheidsautoriteiten, en andere autoriteiten om de redenen die door de wet worden gespecificeerd.

Informatie over onze klanten is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf en het is niet onze taak om dit te verhandelen. We delen deze informatie alleen in de eerder beschreven gevallen en voor de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid met BEBIO controle en die ofwel onder dit privacy beleid vallen of regels toepassen die minstens even beschermend zijn als die beschreven in dit privacy beleid.

Daarnaast kunnen we jouw gegevens indienen bij onderaannemers, in welk geval wij ervoor zullen zorgen dat de vertrouwelijkheid van de gegevens wordt gehandhaafd, en wij zullen in dit geval ook verantwoordelijk zijn voor gegevensbeheer. Als we jouw gegevens buiten de EU-regio verwerken, beschermen we jouw gegevens door ervoor te zorgen dat de onderaannemer de juiste verwerking van de gegevens garandeert.

Verwerking van identificatie- en locatiegegevens met betrekking tot elektronische communicatie:

BEBIO behandelt alle gegevens en berichten die tijdens de communicatie zijn aangemaakt als vertrouwelijk. Ons personeel is gebonden door een geheimhoudingsplicht en een verbod om berichten of andere vertrouwelijke informatie te gebruiken. Wanneer communicatie via een netwerk verloopt, laat het altijd een spoor na. Deze netwerksporen worden identificatiegegevens genoemd als ze met een persoon kunnen worden verbonden. Netwerksporen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens telefoongesprekken, het verzenden van e-mail en sms-berichten en surfen op internet, en kunnen informatie bevatten over de partijen, de verbindingsroute of de routering, het protocol van gebruikte gegevensoverdracht, de gebeurtenis en de gebruikte terminals of hun locatie.

BEBIO beheert de identificatie- en lokalisatie-informatie van de communicatie volgens de geldende wetgeving voor de doeleinden, bijvoorbeeld van de implementatie en het gebruik van de services, de facturering en de technische ontwikkeling en onze marketingactiviteiten. De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor het factureren van andere serviceproviders, voor zover nodig.

BEBIO kan ook identificatiegegevensgebruiken om misbruik, datalekken en foutreparaties af te handelen.

In alle bovenstaande situaties verwerken we alleen identificatie- en locatiegegevens voor zover nodig om een specifieke taak uit te voeren.

Gebruik van locatiegegevens:

Een daadwerkelijke lokaliseringsmethode waarbij een andere persoon kan volgen waar een andere persoon zich bevindt, behoeft de goedkeuring van de andere persoon. De klant kan niet worden gelokaliseerd als hij geolocatieservices weigert.

Als we locatiegegevens doorgeven aan locatiedienstverleners, zullen we er met passende middelen voor zorgen dat er toestemming is van de persoon om te worden gelokaliseerd.

Personen die gemachtigd zijn om identificatie- en locatiegegevens te beheren:

Alleen specifieke mensen bij BEBIO wier werk toegang vereist tot identificatie- en locatiegegevens, kunnen deze gegevens verwerken. In de praktijk wordt autorisatie alleen verleend aan personen die taken uitvoeren met betrekking tot facturering, onderhoud of ontwikkeling van communicatienetwerken of -diensten, preventie en onderzoek naar misbruik, klantenservice en marketing. Mensen met het recht om de gegevens te manipuleren, kunnen deze alleen beheren voor zover nodig om individuele taken uit te voeren.

Duur van de verwerking van de identificatiegegevens en de locatie en opslag van de gegevens:

We verwerken identificatie- en lokalisatiegegevens zo lang als nodig is voor facturering, technische ontwikkeling, probleemoplossing, marketing, misbruik of gegevensbeveiliging. Het gebruik vindt echter alleen plaats in de mate die vereist is voor de acties en zonder de vertrouwelijkheid van een bericht en de bescherming van de privacy onnodig in gevaar te brengen.

Opvolging van bezoeken aan onze online winkel:

We verzamelen ook gegevens over websitebezoeken. Deze gegevens omvatten het IP-adres en de bijbehorende DNS-naam, de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd, de naam en het adres van de bezochte pagina, de laadtijd van de pagina en het type browser. Houd er rekening mee dat het IP-adres een identificatie vereist is voor de werking van het internet en gebruikt wordt voor het doorsturen van berichten die via internet naar de juiste plaatsen worden verzonden. Doorgaans is het IP-adres niet verbonden met de persoon die de computer gebruikt, maar kan het worden verbonden met de organisatie die het IP-adres heeft geregistreerd. De IP-adresverbinding kan worden vastgesteld op verzoek van de autoriteiten.

Cookie management

Als klant van BEBIO kan je onze website anoniem bezoeken. Net als de meeste websites gebruiken we echter cookietechnologie. Wanneer je onze website bekijkt, stelt de cookie een willekeurig nummer in voor de browser die zijn identiteit niet aangeeft. Cookies helpen BEBIO om te bepalen welke de populairste delen van zijn websites zijn, waar bezoekers naartoe gaan en hoe lang ze daar blijven. De gegevens worden gebruikt voor het implementeren en ontwikkelen van diensten en het richten van advertenties op websites. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door jouw browserinstellingen te wijzigen. In sommige gevallen kan de preventie vertraging veroorzaken of het onmogelijk maken om door pagina's of de website te navigeren.

WAT IS EEN COOKIE?

Cookies zijn kleine bestandjes die een website op je computer, smartphone of tablet plaatst tijdens je bezoek aan de website. De cookie bevat een unieke code waarmee je jouw browser kunt herkennen tijdens jouw bezoek aan de website ("sessiecookie") of tijdens toekomstige herhaalde bezoeken ("permanente cookie"). Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op jouw computer of op jouw mobiele apparaat. Cookies worden opgeslagen op jouw computer of mobiele apparaat in de map van jouw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke gecodeerde code. Cookies zorgen over het algemeen voor een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze de bezoeker om tussen de verschillende delen van de website te navigeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op deze site relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

GEBRUIK VAN COOKIES

Functionele cookies - Deze cookies zijn vereist om onze websites te kunnen bezoeken en bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken. Met deze cookies kan je bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende secties van websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen, een meertalige website raadplegen en de inhoud van jouw winkelmandje bijwerken. Als je deze cookies weigert, zullen bepaalde delen van de website niet werken zoals moet, of helemaal niet. Prestatie-/ commerciële cookies - Deze site bevat Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik van de website door bezoekers, met als doel de inhoud te verbeteren, de inhoud beter aan te passen aan de wensen van bezoekers en de bruikbaarheid vergroten. Daarom maakt deze site bijvoorbeeld gebruik van cookies die worden aangeboden door Google Analytics. Bij het gebruik van dit type cookie hangt het proces van gegevensverzameling af van de werking van het advertentienetwerk.

Gegevensbeveiliging:

Wij bieden gegevensbeveiliging voor onze diensten met behulp van methoden die in overeenstemming zijn met de ernst en verfijning van de bedreigingen, evenals met de kosten.

BEBIO zorgt ervoor dat er actie wordt ondernomen om datalekken te voorkomen of inbreuk op de gegevensbeveiliging te voorkomen. Daarnaast gebruiken we alle middelen om ervoor te zorgen dat de privacy van berichten of de bescherming van privacy niet onnodig wordt aangetast bij het uitvoeren van de bovenstaande acties. Wij bieden informatie over acties met betrekking tot de gegevensbeveiliging van onze services en andere gegevensbeveiligingsproblemen via geschikte kanalen, zoals onze website of nieuwsbrieven voor klanten.

Om datalekken te voorkomen en inbreuk op gegevensbeveiliging te voorkomen, kunnen we onder andere voorkomen dat e-mailberichten worden ontvangen, virussen en andere malware uit berichten worden verwijderd en andere vergelijkbare technische maatregelen nemen binnen de toegestane en vereiste limieten gespecificeerd in de relevante wetgeving. We gebruiken fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen om berichten en identificatiegegevens die via het communicatienetwerk worden verzonden, geheim te houden. Deze acties verminderen het risico dat jouw gegevens bekend worden gemaakt aan derden en dat misbruik of andere ongeautoriseerde toegang wordt voorkomen. Sommige van onze services gebruiken ook standaard coderingsmethoden.

Houd er rekening mee dat u als gebruiker van BEBIO-services ook de meest geschikte methoden moet gebruiken om jouw eigen gegevensbeveiliging te waarborgen. We moedigen u aan om onze services en apparaten zorgvuldig op te slaan en te gebruiken, bijvoorbeeld door veilige codes en unieke wachtwoorden te gebruiken en om voldoende antivirus- en firewalldiensten te gebruiken en deze regelmatig bij te werken om ze veilig en beveiligd te houden evenals het up-to-date houden van jouw besturingssysteem.

Klantcommunicatie en direct marketing:

BEBIO stuurt klantberichten over zijn producten en diensten naar zijn klanten.

BEBIO stuurt ook direct marketingberichten (notie van legitiem belang) in elektronisch formaat naar alle cliënten die op de website zijn geregistreerd. Je hebt het recht om BEBIO te verbieden om direct marketing berichten te sturen. Je kan marketing verbieden door de instructies te volgen die zijn opgenomen in het direct-marketingbericht (link afmelden), via jouw klantaccount of door contact op te nemen met onze klantenservice.